Máy chiết rót tự động

 • Máy đóng nắp và dán nhãn chai nhỏ nhiều đầu tự động

  Máy đóng nắp và dán nhãn chai nhỏ nhiều đầu tự động

  YODEE cung cấp nhiều giải pháp chiết rót và đóng gói chuyên nghiệp, đồng thời hoàn thành hiệu quả việc thiết kế, sản xuất, lắp đặt và vận hành, đào tạo bảo trì và các dịch vụ khác của toàn bộ dây chuyền dự án chìa khóa trao tay trong các ngành công nghiệp khác nhau.

 • Máy đóng nắp và dán nhãn chai pet nguyên khối hoàn toàn tự động

  Máy đóng nắp và dán nhãn chai pet nguyên khối hoàn toàn tự động

  Trong các lĩnh vực hóa chất hàng ngày, dược phẩm, thực phẩm, v.v., việc thiết kế và sản xuất dây chuyền chiết rót & đóng gói tự động chủ yếu được hướng dẫn bởi nhu cầu của khách hàng.Toàn bộ dây chuyền chiết rót rất gần với quy trình sản xuất của khách hàng, tốc độ chiết rót và độ chính xác chiết rót.

  Phân loại sản phẩm ở các trạng thái khác nhau: bột, Bột nhão có độ nhớt thấp và tính lưu động tốt, Bột nhão có độ nhớt cao và khả năng chảy kém, chất lỏng có khả năng chảy tốt, chất lỏng tương tự như nước, sản phẩm rắn.Do các máy chiết rót cần thiết cho các sản phẩm ở các trạng thái khác nhau là khác nhau nên điều này cũng dẫn đến tính độc đáo và duy nhất của dây chuyền chiết rót.Mỗi dây chuyền chiết rót và đóng gói chỉ phù hợp với các khách hàng tùy chỉnh hiện tại.