Hệ thống CIP

  • Tự động làm sạch nhà máy tại chỗ cho ngành công nghiệp thực phẩm / mỹ phẩm / sữa

    Tự động làm sạch nhà máy tại chỗ cho ngành công nghiệp thực phẩm / mỹ phẩm / sữa

    Hệ thống làm sạch trực tuyến Clean-in-Place (CIP) là một trong những điều kiện tiên quyết để đạt tiêu chuẩn vệ sinh sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm.Nó có thể loại bỏ sự lây nhiễm chéo của các thành phần hoạt tính, loại bỏ các hạt không hòa tan lạ, giảm hoặc loại bỏ sự nhiễm bẩn của sản phẩm bởi vi sinh vật và nguồn nhiệt, và cũng là khuyến nghị ưu tiên của tiêu chuẩn GMP.Trong quá trình sản xuất của nhà máy mỹ phẩm, đó là quá trình làm sạch tổng thể các sản phẩm nhũ hóa trong đường ống dẫn nguyên liệu, kho chứa và các bộ phận khác.