Ứng dụng hệ thống làm sạch CIP trong ngành mỹ phẩm

Sau khi hiểu rõ nhu cầu chi tiết của khách hàng, đội ngũ YODEE đã thiết kế và lên kế hoạch cho hệ thống CIP (Clean-in-place) với lưu lượng 5T/H cho khách hàng.Thiết kế này được trang bị bồn gia nhiệt 5 tấn và bồn cách nhiệt 5 tấn, được liên kết với xưởng nhũ hóa Vệ sinh chất nhũ hóa, vệ sinh bồn chứa thành phẩm và vệ sinh đường ống dẫn nguyên liệu.

Trong khi lập phương án thiết bị, đội ngũ kỹ sư của YODEE đồng bộ hóa kích thước và yêu cầu lắp đặt của thiết bị với quy trình xây dựng nhà xưởng của khách hàng.Trong quá trình xây dựng nhà máy mỹ phẩm, một phòng độc lập được thiết lập đặc biệt cho hệ thống CIP và có chức năng phân vùng chống thấm.Ưu điểm của vách ngăn chống thấm là giảm tác động của dòng nước lên toàn bộ nhà xưởng một cách hiệu quả.

Đồng thời lắp đặt, đội ngũ kỹ sư của chúng tôi bảo vệ toàn bộ thiết bị đường ống CIP, có thể đảm bảo hiệu quả rằng nhiệt độ sẽ không bị mất năng lượng trong khi đường ống đang chạy, do đó làm giảm hiệu quả làm sạch của hệ thống làm sạch CIP đối với thiết bị làm sạch.

Trong toàn bộ hệ thống CIP, nó có thể đạt được khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác, thời gian làm sạch đặt trước, điều chỉnh làm sạch và điều khiển thông minh hoàn toàn tự động khác để đảm bảo rằng toàn bộ hệ thống cung cấp các giải pháp làm sạch chất lượng cao cho nhà máy của khách hàng một cách an toàn, dễ vận hành và điều kiện thông minh.

Hình ảnh Bình gia nhiệt/ Bình bảo ôn của hệ thống CIP

1 Ứng Dụng Hệ Thống Làm Sạch CIP Trong Ngành Mỹ Phẩm

Hình ảnh thiết lập đường ống

2 Ứng Dụng Hệ Thống Làm Sạch CIP Trong Ngành Mỹ Phẩm 3 Ứng Dụng Hệ Thống Làm Sạch CIP Trong Ngành Mỹ Phẩm 4 Ứng Dụng Hệ Thống Làm Sạch CIP Trong Ngành Mỹ Phẩm


Thời gian đăng: 17-Nov-2022